ogloszenia.debica.pl
Dębicki serwis ogłoszeniowy

Dodaj Ogłoszenie
Potwierdź
Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 5245 / Ogłoszenia oczekujące: 335
Szuk. zaawan.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu
Nowe Mieszkania Dębica

Motoryzacja - Wszystkie \ Motoryzacja \ Fiat, Alfa Romeo

Nr ogłoszenia 113416 z dnia 2020-06-08 / OFERTA OD FIRMY

Samochód sprzedaż przetarg

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Rynek 18b
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż niżej wymienionego samochodu:

• Samochód marki: Fiat Doblo Cargo
• Nr nadwozia VIN: ZFA26300009192016
• Rodzaj silnika: diesel, pojemność skokowa 1248 ccm
• Rok produkcji: 2010, moc silnika: 66 kW-90 KM
• Dopuszczalna masa całkowita: 2090 kg
• Przebieg 273 455 km

CENA WYWOŁAWCZA została sporządzona w oparciu o wycenę wykonaną przez rzeczoznawcę i wynosi: 13.100 zł /słownie: trzynaście tysięcy sto złotych/

Warunki przetargu:

1. Miejsce i tryb składania ofert:
a) Oferty pisemne należy przesłać za pośrednictwem poczty do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 38-200 Jasło, ul. Rynek 18b w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta dotycząca sprzedaży samochodu marki Fiat Doblo” do dnia 05.06.2020r. do godz. 15 00.
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tomasz.gomula@zus.pl
• ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
• oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
• po terminie składania ofert określonym w niniejszym Ogłoszeniu, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do dnia 08.06.2020r. do godziny 9.00 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
b) Oferty należy wypełnić czytelnie i w języku polskim na załączonym do ogłoszenia formularzu - dostępny na stronie internetowej ZUS : www.zus.pl zakładka BIP inne – mienie zbędne.
c) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Oddziału ZUS w Jaśle 38-200 Jasło ul. Rynek 18b Budynek A pok.2 w dniu 08.06.2020r. o godz. 9 00.
d) Samochód można oglądać do dnia 05.06.2020r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Oddziału ZUS w Jaśle ul. Rynek 18b po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Tomasz Gomuła tel. 502000955.
2. Wysokość i forma wniesienia wadium oraz zwrot wadium:
a) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej samochodu tj. 1310 zł należy wnieść w formie przelewu na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Rynek18 b „PKO Bank Polski S.A. nr 53102055900000040291107017” najpóźniej do dnia 05.06.2020r.
b) Wadium w formie przelewu zwraca się bezpośrednio po dokonaniu wyboru, oferentom których oferty nie zostały przyjęte. Wadium oferenta, którego oferta została przyjęta ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
3. Informacje dodatkowe:
a) W razie ustalenia że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, postępowanie jest kontynuowane pomiędzy tymi oferentami w formie aukcji, zawiadamiając ich o powyższym fakcie.
b) Naruszeniem terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie ze złożeniem oferty niezależnie od przyczyn i wymiaru czasu tego spóźnienia.
4. Realizacja transakcji kupna – sprzedaży:
a) Przed wydaniem samochodu będącego przedmiotem sprzedaży, Nabywca - Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji zobowiązany jest do dokonania zapłaty za nabywany składnik w terminie 14 dni od
b) Wpływ środków pieniężnych na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy ZUS Oddział w Jaśle przyjęte będzie za dokonanie zapłaty za nabywany składnik, stanowiący przedmiot sprzedaży.
c) Nabywca - Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji zobowiązany jest do odbioru przedmiotu sprzedaży w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
d) Nabywca- Oferent zobowiązuje się do wypowiedzenia warunków ubezpieczenia OC w dniu odbioru pojazdu
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zdecydowania o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Cena: 13100

Autor: Tomasz

Kontakt:


Wstecz

Ilość wyświetleń: 48
Nie zapomnij powołać się na serwis ogloszenia.debica.pl
Inne ogłoszenia z kategorii: Fiat, Alfa Romeo


Korzystając z serwisu www.ogloszenia.debica.pl akceptujesz jego regulamin!
Copyright © 2005 - 2020 ogloszenia.debica.pl